H θηλυκή και αρσενική αρχή

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 08:58

Η θηλυκή και η αρσενική ενέργεια είναι εσωτερική ενεργειακή κατάσταση για τον καθένα από μας. Η αντίληψη των δυο πόλων μέσα μας, ξεκλειδώνει θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο πλαίσιο της φυσικής η θηλυκή ενέργεια, έχει μαγνητική ποιότητα, ενώ η αρσενική ηλεκτρική. Οι ένωση των δυο παράγει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια η οποία αποτελεί ισχυρή δημιουργική δύναμη. Η ανδρική ενέργεια είναι μετρήσιμη και κινείται στο πλαίσιο της λογικής. Η Θηλυκή ενέργεια είναι ποιοτική και ανήκει στο πλαίσιο του συναισθήματος. Η αρσενική ενέργεια χαρακτηρίζεται από αντοχή, αξιοπιστία, σταθερότητα ενώ η θηλυκή από φροντίδα, καλλιέργεια, εμπνεύση, ομορφιά. Οι συμπληρωματικές αυτές πολικότητες μέσα μας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να εξυπηρετούν απόλυτα την ανθρώπινη εξέλιξη. Αναγνωρίζοντας τα στοιχεία τους μέσα μας και ισορροπώντας τα, μπορούμε να γίνουμε ευτυχισμένα λειτουργικά όντα σε μια εξελιγμένη κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, τα χαρακτηριστικά της αρσενικής ενέργειας (λόγος, λογική, κ.λπ.) μπορούν να εκδηλωθούν, μόνο τις εξωτερικές πραγματικότητες και είναι πιο προσαρμόσιμα στον υλικό κόσμο. Αν και η διαισθητική φύση της γυναικείας ενέργειας μπορεί να προσελκύσει νέες ιδέες και εμπνεύσεις στο μυαλό, αυτές οι ιδέες και οι εμπνεύσεις θα φτάσουν στο νοητικό επίπεδο και θα σταματήσουν εκεί. Για να υλοποιηθούν αυτές οι ιδέες στο φυσικό επίπεδο και να παράγουν απτά αποτελέσματα, η αρσενική διάνοια και η δύναμη της θέλησης πρέπει να ξυπνούν και να ενεργοποιούνται. Έτσι, η δημιουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ένωση των αρσενικών και θηλυκών ενεργειών.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν αρσενικές και θηλυκές ενέργειες στις ψυχές τους και μπορούν να επιλέξουν (ή να γίνουν) να εκδηλώσουν αυτές τις ενέργειες σε διαφορετικούς βαθμούς. Αν και οι άνδρες είναι φυσικά πιο πιθανό να προσκολληθούν με το αρσενικό τμήμα της ψυχής τους και οι γυναίκες είναι πιο διατεθειμένες να προσκολληθούν με τη θηλυκή πλευρά των ψυχών τους, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Υπήρχαν πάντα εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες ένα βιολογικά γυναικείο άτομο εκπέμπει περισσότερη αρσενική ενέργεια στη δόνηση του, ή στο οποίο ένα βιολογικά αρσενικό άτομο εκπέμπει περισσότερη θηλυκή ενέργεια στη συνολική του δόνηση και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτές τις καταστάσεις. Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν έχουν να κάνουν με τις σεξουαλικές επιλογές.

Στις βέλτιστες καταστάσεις τους, τόσο οι αρσενικές όσο και οι θηλυκές ενέργειες είναι υγιείς και εξυπηρετούν υψηλότερο στόχο! Στη ισορροπημένη κατάσταση της, η αρσενική ενέργεια μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλλει στην επίτευξη σημαντικών πραγμάτων όπως η οικοδόμηση πολιτισμών και η διατήρηση καλά οργανωμένων κοινωνιών, ενώ η μέτρια γυναικεία ενέργεια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ειρήνης, της αρμονίας και της σταθερότητας μεταξύ των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι αν η αρσενική ενέργεια αφήσει να εξαπλωθεί σε ένα άτομο χωρίς κάποια εξισορροπητική επίδραση από το θηλυκό αντίστοιχό του, δημιουργεί υπερβολική ανάπτυξη του «εγώ» σε ένα άτομο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια υπερβολική αίσθηση της ατομικότητας και μια ελλειπτική ικανότητα να βιώσουν την την ενσυναίσθηση προς τους άλλους. Όλα αυτά τελικά θα επιφέρουν την αποσύνθεση και τον κατακερματισμό της συνείδησης του εμπλεκόμενου ατόμου. Από την άλλη πλευρά, εάν η γυναικεία ενέργεια, σε ένα άτομο παραμείνει ανεξέλεγκτη και αφεθεί να εκδηλωθεί στο ακραίο επίπεδο της, έχει τη δυνατότητα να επιδεινωθεί γρήγορα και να αναπαράγει εφησυχασμό, τεμπελιά και λεηλασία. Έτσι, εν συντομία, οι ακραίες εκδηλώσεις τόσο της γυναικείας όσο και της αρσενικής ενέργειας παράγουν παθολογικά χαρακτηριστικά στα άτομα που τα ενσωματώνουν, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Αυτές οι δύο ενέργειες (οι αρσενικές και οι θηλυκές) δεν αντανακλώνται μόνο στους μεμονωμένους ανθρώπους, αλλά και στις κοινωνίες στο σύνολό τους. Η πολικότητα από την επικρατούσα ενέργεια μεταξύ των ανθρώπων από τους οποίους αποτελείται, καθορίζει την σύσταση της ομάδας- κοινωνίας.

Μεταφράζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αρσενικής και θηλυκής ενέργειας σε συλλογικό επίπεδο, μπορούμε να κατανοήσουμε που υπερτερεί άλλα και που πάσχει η εκάστοτε κοινωνία. Μέσα στην ιστορία του χωροχρόνου οι κοινωνίες αλλά και τα άτομα μεμονωμένα έχουν λεηλατηθεί , εξουσιάσει, εμπνευστεί, αδρανήσει.

Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η εξέλιξη. Το νέο εξελικτικό μας πεδίο απαιτεί ισορροπημένο το δίπολο, μέσα στον καθένα μας. Η ακραία εκδήλωση της αρσενικής ενέργειας στην πάροδο των χρόνων κάλεσε αυτόματα την εισαγωγή της θηλυκής ενέργειας για να εξισορροπηθεί και να επιτρέψει την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας σε αυτόν τον κόσμο.

Έτσι, η γυναικεία ενέργεια, η οποία είναι αδρανής για αρκετές χιλιάδες χρόνια, όλο και ξυπνάει σε όλους (άνδρες και γυναίκες) καθώς η νέα συχνότητα συνεχίζει να χύνεται στο πλανητικό επίπεδο, όλο και περισσότεροι άντρες θα αρχίσουν να νιώθουν την ανάγκη να εναρμονιστούν με αυτό το θηλυκό τμήμα του εαυτού τους, το οποίο απέφυγαν να βιώσουν από το φόβο να κριθούν αδύναμοι και να απορριφθούν από την κοινωνία. Επίσης, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός γυναικών θα αρχίσει να ανοίγει και να αισθάνεται την ανάγκη να συμμετέχει ενεργά στις κοινωνικές υποθέσεις μεταφέροντας τη μαγνητική δύναμη στον κόσμο, που έχει τη ιδιότητα η να επιφέρει ενότητα και σταθερότητα στις κοινωνίες.

Σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ερχόμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα, καταστάσεις , προκλήσεις , ευκαιρίες ώστε να ισορροπήσουμε το δίπολο αρσενικό/ θηλυκό.

Ο λόγος για τον οποίο οι άντρες και οι γυναίκες έχουν μια ισχυρή (και σχεδόν ακαταμάχητη) φυσική τάση να αναζητούν ο ένας τον άλλον δεν είναι μόνο για σκοπούς αναπαραγωγής, αλλά και (και κυρίως) για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο και να ισορροπήσουν τις αντίστοιχες ενέργειές τους, μέσα από μια στενή σχέση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα έντονα αρρενωπό αρσενικό προσελκύεται ενστικτωδώς (και προτιμά μια σχέση με) μόνο θηλυκό-θηλυκό και το αντίστροφο, επειδή είναι αδύνατο για τα άτομα της ίδιας πολικότητας να ισορροπούν την ενέργεια του άλλου.

Ανοίγουμε στην νέα αυτή συνειδητότητα και εξελισσόμαστε για να βιώσουμε τα οφέλη της.